Miesięczna opłata - Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu

Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu

Miesięczna opłata

 

Miesięczna opłata za zakwaterowanie i wyżywienie - STYCZEŃ 2022

Zakwaterowanie -  60 zł

Wyżywienie za jeden dzień - 14 zł

Wyżywienie za miesiąc styczeń - 16 dni żywieniowe x 14 zł = 224 zł

Całkowita opłata za styczeń 2022 (zakwaterowanie + wyżywienie) - 284 zł